Selecteer een pagina

Privacy policy

Gebruik van persoonsgegevens

VTU acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt bij het invullen van het  contactformulier op de website.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken.

Via Google Analytics:

  • IP adres;
  • Locatiegegevens (woonplaats en land).

Via het contactformulier:

  • Naam persoon;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Opnemen van telefonisch contact wanneer daarom door u wordt verzocht;
  • Benadering per e-mail indien u telefonisch niet bereikbaar bent;
  • Uitvoeren van ieder andere werkzaamheid om u op de juiste en meest efficiënte wijze te kunnen ondersteunen.

Contactformulier

Wij bieden via deze website de mogelijkheid om contact te leggen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt om diverse gegevens in te vullen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag / verzoek.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de site voor het eerst bezoekt, wordt een mededeling getoond die uitlegt waarom wij cookies gebruiken. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser.

Wij hebben geen controle over cookies die door derden worden geplaatst. Voor meer informatie over hoe derden met cookies omgaan, dient u de betreffende privacyverklaringen te raadplegen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met betrekking tot persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Bewaartermijnen

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Inzage en wijziging van uw gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Ook heeft u de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken.

U kunt in alle gevallen hiertoe contact met ons opnemen middels de hieronder vermelde contactgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U dient in dat geval zelf contact op te nemen met de Autoriteit  Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Vereniging Toeleveranciers voor de Uitvaartbranche
Hatertseweg 437
6533 GG Nijmegen
secretariaat@vtu-online.nl